Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ, cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN ÍCH MỸ

Tên bằng tiếng nước ngoài: TAN ICH MY CORPORATION

Tên viết tắt: TAN ICH MY CORP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312060170

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/11/2012

Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 05 ngày 17/12/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3 Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 08.6290.9309 Fax: 08.6299.2208

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên: NGUYỄN VĂN VINH

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 380830161

Do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 14/03/2001

Chức vụ: Giám đốc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Ba Kiệm, xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Việt Nam

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 026/QLCT-GCN do Cục QLCT cấp lần đầu ngày 13/02/2015.

4. Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

4.1. Lý do chấm dứt hoạt động: Doanh nghiệp không còn tiếp tục hoạt động kinh doanh, đang tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp.

4.2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 31/7/2015

4.3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:

Người liên hệ: Đoàn Thị Ái Vy

Chức vụ: Kế toán trưởng

Điện thoại: 0903 776 147

Fax: 08 6299 2208


5. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (VCB) với số tài khoản ký quỹ 0420000105486 với lý do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Trường hợp nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp trong thời hạn nêu trên, Cục QLCT đề nghị Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ hoàn thành nghĩa vụ đối với người tham gia và gửi xác nhận của người tham gia về Cục QLCT. Cục QLCT ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Cục QLCT đăng tải Thông báo số 324/TB – QLCT ngày 20 tháng 11 năm 2015 kèm theo thông báo này để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo.

Bài:"Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ" Nguồn: vca.gov.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

+