Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo với Quý Sở về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam

- Tên công ty: Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 39, đường Lý Chính Thắng, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 057/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 02 tháng 10 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 0313362223

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/05/2015,

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 01 ngày 17/09/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Ooi Choo Hoe;

+ Chức vụ: Tổng Giám đốc;

+ Quốc tịch: Malaysia;

+ Hộ chiếu số: A33262941 cấp ngày 08/09/2014 tại Malaysia;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ST 01-07, Saujana Residency, Jalan SS16/1, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

+ Chỗ ở hiện nay: số 39, đường Lý Chính Thắng, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Queenet Quốc tế.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 058/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 07 tháng 10 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0106655415

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2014,

+ Lần thay đổi gần nhất: thay đổi lần thứ 01 ngày 03/08/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Ninh Thế Hoàng;

+ Chức vụ: Tổng Giám đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 036077000299 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/06/2015;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 14E-5T số 4, đường Trần Đăng Ninh, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

+ Chỗ ở hiện nay: 14E-5T số 4, đường Trần Đăng Ninh, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Bài:"Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

+