Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo với Quý Sở về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Một thành viên Gano Excel Việt Nam

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Gano Excel Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08. 6266 9111. 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 060/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 30 tháng 11 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313233676

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/04/2015;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 03 ngày 25/08/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Bồ Thị Cẩm Nhung;

+ Chức vụ: Giám đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số 280921454 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/07/2012;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 1, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam;

+ Chỗ ở hiện nay: Cao ốc An Bình, 787 đường Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Mỹ Lợi

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Mỹ Lợi.

- Địa chỉ trụ sở chính: 345/2 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08. 3837 7877; Fax: 08. 3837 7788.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 061/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 02 tháng 12 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309336968

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/07/2010;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 03 ngày 16/4/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Hà;

+ Chức vụ: Giám đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số 020282799 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2005;

+ Địa chỉ thường trú: 157 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Chỗ ở hiện nay: 157 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa

- Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 11, đường 26, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08. 3755 9555; Fax: 08. 3755 9666.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 062/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 03 tháng 12 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 411043002895

+ Do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/6/2014;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 02 ngày 30/06/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: James Gia Co;

+ Chức vụ: Giám đốc;

+ Quốc tịch: Australia;

+ Hộ chiếu số N1366196 cấp ngày 08/10/2009 tại Australia;

+ Nơi đăng ký hội khẩu thường trú: 25 Dongcaster Rd, Dongcaster Vic: 3108, Australia;

+ Chỗ ở hiện nay: Carina Appartment B16.17, đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh;

Bài:"Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

1 nhận xét: Leave Your Comments

+