Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo với Quý Sở về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Homeway Việt Nam

- Tên công ty: Công ty TNHH Homeway Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 743-745-747 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 055/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 28 tháng 09 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 411043002703

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/12/2014,

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 01 ngày 30/6/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: HSIEH CHIN HSING;

+ Chức vụ: Giám đốc;

+ Quốc tịch: Trung Quốc;

+ Hộ chiếu số: 301181863 cấp ngày 08/3/2010 tại Trung Quốc;

+ Địa chỉ thường trú: Số 3 Lầu 10, số 56, hẻm 233, đường Đại Hưng Khu Bắc, Thành phố Đài Nam, Trung Quốc (Đài Loan);

+ Chỗ ở hiện nay: số 172/4, đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Nhượng Quyền Thương Mại Thăng Long

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 04.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 25 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+ Điều chỉnh danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp;

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 22/06/2015, chấm dứt 01 địa điểm kinh doanh.

3. Công ty TNHH Isagenix Việt Nam,

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 20 tháng 10 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng và Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bài:"Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp"Nguồn: vca.gov.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

+