Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Kangzen – Kenko Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 04 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Công ty TNHH Thương Mại Vision Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 01 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Điều chỉnh danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 14 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Điều chỉnh danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 16 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi thông tin doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

· Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM. Tên bằng tiếng nước ngoài: UNICITY MARKETING VIETNAM COMPANY LIMITED. Tên viết tắt: UNICITY MARKETING VN,

· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 9840861346, chứng nhận lần đầu ngày 04/9/2015 (cấp đổi GCN đầu tư số 411043002537 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận lần đầu ngày 28/5/2014, thay đổi lần thứ 1 ngày 15/10/2014),

· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312812021, đăng ký lần đầu ngày 28/5/2014, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 20/8/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh,

· Địa chỉ trụ sở chính: số 19 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,

· Người đại diện theo pháp luật: Rocky Smart, quốc tịch: Mỹ; Hộ chiếu số 488632572, cấp ngày 13/01/2014, nơi cấp: Mỹ. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nobel House, 47/5, Thonglor 25, Soi Saeng Thong, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thái Lan;

+ Thay đổi Chương trình trả thưởng;

+ Thay đổi Quy tắc hoạt động;

+ Thay đổi mẫu Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+ Thay đổi Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Điều chỉnh danh mục hang hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Công ty TNHH Amway Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 16 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Điều chỉnh danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp./.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

+