Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo với Quý Sở về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 19 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Đăng ký điều chỉnh Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp.

2. Công ty TNHH Nhượng Quyền Thương mại Thăng Long

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 05.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 25 tháng 11 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng.

3. Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 07 tháng 12 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Cập nhật thông tin theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2015:

§ Thay đổi đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Bích Ngọc, CMND số 013476627 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 15/11/2011, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P303-A6 Vĩnh Hồ, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Chỗ ở hiện tại: P303-A6 Vĩnh Hồ, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

§ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ DV03, Tầng 2 N09 B1, KĐT mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

+ Đăng ký điều chỉnh mẫu Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Chương trình trả thưởng và Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 07 tháng 12 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Đăng ký điều chỉnh Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 07.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 07 tháng 12 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 ngày 11/11/2015;

+ Đăng ký điều chỉnh mẫu Hợp dồng tham gia bán hàng đa cấp, Chương trình trả thưởng và Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Công ty TNHH Tupperware Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 07 tháng 12 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Đăng ký điều chỉnh Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bài:"Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

+