Thiết kế Website - Phần mềm bán hàng đa cấp hàng đầu Việt Nam

HOTLINE: 090 22 11 365

Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 01 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 01 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi Chương trình trả thưởng.

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 01 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 ngày 17 tháng 06 năm 2015;

+ Sửa đổi bổ sung Chương trình trả thưởng;

+ Điều chỉnh danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 31 tháng 08 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 4 ngày 21 tháng 05 năm 2015;

+ Bổ sung 01 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Công ty Cổ phần Everrichs

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 01 tháng 09 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Công ty Cổ phần mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu

- Tên công ty: Công ty Cổ phần mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu.

- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08-62585075 Fax: 08-62585085

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 052/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 28 tháng 08 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0310189394,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/07/2010;

+ Lần thay đổi gần nhất: thay đổi lần thứ 6 ngày 05/06/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Huỳnh Đức Tuấn;

+ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 025268271, Do Công an tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/04/2010;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2.16 C/c 4/14 đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668

- Tên công ty: Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668.

- Địa chỉ trụ sở chính: T2, TN 25T1-N05 KĐT ĐN Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0982345696.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 053/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 01 tháng 09 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0106718369,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/12/2014;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 01 ngày 27/07/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Hoàng Ngọc Thạch;

+ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 100795152, Do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/03/2012;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu Vĩnh Hòa, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

8. Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam

- Tên công ty: Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: 119 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08-62928166 Fax: 08-62928166

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 054/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 01 tháng 09 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312936700,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2014.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Huỳnh Tấn Đạt;

+ Chức vụ: Giám đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 300818810, Do Công an tỉnh Long An cấp ngày 14/12/2007;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Chợ, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An./.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 17 tháng 08 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: A6/D11 + A7/D11 đường Đồng Bông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

+ Đăng ký thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15 ngày 10 tháng 7 năm 2015;

+ Đăng ký bổ sung 7 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 28 sản phẩm mỹ phẩm và 02 sản phẩm hàng kim khí điện máy;

+ Sửa đổi Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

2. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 04.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 14 tháng 08 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung 05 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty TNHH Amway Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 04.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 14 tháng 08 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Cập nhật nội dung điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư lần thứ 14 ngày 25 tháng 03 năm 2015;

+ Chấm dứt kinh doanh theo phương thức đa cấp với 01 hàng hóa.

4. Công ty Cổ phần Zogo

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Zogo.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 184 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.38505588 Fax: 04.38505588.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 051/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 17 tháng 08 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0106756371,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/01/2015;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 03 ngày 17/07/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong;

+ Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 120270301, Do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 08/01/2015;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 110 Nguyễn Văn Cừ, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Triwonder International cụ thể như sau:


- Tên công ty: Công ty TNHH Triwonder International.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, tổ 31, phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0983535145.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 050/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 12 tháng 08 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0106671590,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/10/2014;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 01 ngày 10/03/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nga;

+ Chức vụ: Giám đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 270894143, Do Công an Đồng Nai cấp ngày 21/12/2001;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 2, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Bài:"Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo với Quý Sở về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Vemma

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 06 tháng 08 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi Chương trình trả thưởng;

+ Điều chỉnh giá 01 sản phẩm và bổ sung 05 sản phẩm kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp.

2. Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 10 tháng 08 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ 2 ngày 15 tháng 05 năm 2015;

+ Sửa đổi Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Bổ sung 03 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty TNHH Isagenix Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 12 tháng 08 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi Chương trình trả thưởng;

+ Sửa đổi, bổ sung thông tin 03 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Công ty TNHH Network Hoàng Kim

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 12 tháng 08 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+ Sửa đổi Quy tắc hoạt động./.

Bài:" Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 và Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương (Cục QLCT) là đơn vị chịu trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.


Tính đến thời điểm ngày 07 tháng 08 năm 2015, Cục QLCT đã tiếp nhận 61 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó:

- Cấp 49 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân; Công ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam, Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất – Thương mại Việt Nam, Công ty TNHH Unicity Việt Nam, Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại MLM Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, Công ty Cổ phần Liên kết Tri Thức, Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương, Công ty TNHH Thương Mại Vision Việt Nam, Công ty TNHH Elken International Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam; Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam), Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Tuperware Việt Nam, Công ty TNHH Visi Việt Nam, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt, Công ty TNHH Một Thành Viên Naturally Plus Việt Nam, Công ty TNHH BHIP, Công ty TNHH CNI Việt Nam, Công ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Triển Vọng, Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát, Công ty TNHH Morinda Việt Nam, Công ty TNHH Một Thành Viên CVI Link Việt Nam, Công ty TNHH Zija Quốc tế, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xuất nhập khẩu Vi Na Linh, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Bông Sen Vàng, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Con đường Việt, Công ty TNHH Vemma, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam; Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10, Công ty Cổ phần Everichs, Công ty TNHH Network Hoàng Kim, Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam, Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng, Công ty Cổ phần New Power Việt Nam;

- Trả 04 hồ sơ: Công ty TNHH Synergy Việt Nam, Công ty TNHH Homeway Việt Nam, Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668m, Công ty Cổ phần Ohay Group

- Đang trong quá trình thẩm định 06 hồ sơ: Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc Tế Mưa, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Mỹ Lợi, Công ty Cổ phần ZoGo, Công ty Cổ phần Quốc Tế New Star, Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam, Công ty TNHH Triwonder International;

- Đang trong quá trình sửa đổi bổ sung 02 hồ sơ: Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu, Công ty TNHH Thương Mại Akuna Việt Nam.

Bài:"Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo với Quý Sở về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty Cổ phần New Power Việt Nam cụ thể như sau:


- Tên công ty: Công ty Cổ phần New Power Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 lô 5B đường Trung Yên 6, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0438787666.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 049/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 05 tháng 08 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0106652781,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/09/2014;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 06 ngày 25/06/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Phạm Văn Tuấn;

+ Chức vụ: Giám đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 013467065, Do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 18/08/2011;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà 01 – B4 Tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Bài:"Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ, cụ thể như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN ÍCH MỸ

Tên bằng tiếng nước ngoài: TAN ICH MY CORPORATION

Tên viết tắt: TAN ICH MY CORP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312060170

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/11/2012

Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 05 ngày 17/12/2014

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3 Tòa nhà Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên: NGUYỄN VĂN VINH

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 380830161

Do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 14/03/2001

Chức vụ: Giám đốc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Ba Kiệm, xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 026/QLCT-GCN

Do: Cục Quản lý cạnh tranh Cấp lần đầu ngày 13/2/2012

II. Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

1. Lý do chấm dứt hoạt động: Doanh nghiệp không còn tiếp tục hoạt động kinh doanh, đang tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp.

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 31/7/2015

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:

Người liên hệ: Đoàn Thị Ái Vy

Chức vụ: Kế toán trưởng

Điện thoại: 0903 776 147

Fax: 08 6299 2208


Cục QLCT đăng tải Thông báo số 193/TB – QLCT ngày 27 tháng 07 năm 2015 kèm theo thông báo này để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo.

Bài:"Thông báo xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ" Nguồn: vca.gov.vn

Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 và Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương (Cục QLCT) là đơn vị chịu trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.


Tính đến thời điểm ngày 27 tháng 07 năm 2015, Cục QLCT đã tiếp nhận 60 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó:

- Cấp 48 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân; Công ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam, Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất – Thương mại Việt Nam, Công ty TNHH Unicity Việt Nam, Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại MLM Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, Công ty Cổ phần Liên kết Tri Thức, Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương, Công ty TNHH Thương Mại Vision Việt Nam, Công ty TNHH Elken International Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam; Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam), Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Tuperware Việt Nam, Công ty TNHH Visi Việt Nam, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt, Công ty TNHH Một Thành Viên Naturally Plus Việt Nam, Công ty TNHH BHIP, Công ty TNHH CNI Việt Nam, Công ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Triển Vọng, Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát, Công ty TNHH Morinda Việt Nam, Công ty TNHH Một Thành Viên CVI Link Việt Nam, Công ty TNHH Zija Quốc tế, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xuất nhập khẩu Vi Na Linh, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Bông Sen Vàng, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Con đường Việt, Công ty TNHH Vemma, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam; Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10, Công ty Cổ phần Everichs, Công ty TNHH Network Hoàng Kim, Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam, Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng;

- Trả 03 hồ sơ: Công ty Cổ phần Quốc tế New Star, Công ty TNHH Synergy Việt Nam, Công ty TNHH Homeway Việt Nam;

- Đang trong quá trình thẩm định 07 hồ sơ: Công ty TNHH Thương Mại Akuna Việt Nam, Công ty TNHH Triwonder International, Công ty TNHH Tầm nhìn Đại Hưng 668, Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc Tế Mưa, Công ty Cổ phần Ohay Group, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Mỹ Lợi, Công ty Cổ phần ZoGo;

- Đang trong quá trình sửa đổi bổ sung 02 hồ sơ: Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu, Công ty Cổ phần New Power Việt Nam.

Bài:"Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp"Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo với Quý Sở về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Phong Cách Sống Kim Cương

- Tên công ty: Công ty TNHH Phong Cách Sống Kim Cương.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 227 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0973234357.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 047/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 21 tháng 07 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0321469527,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/09/2013;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 02 ngày 02/06/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Nguyễn Thái Năng;

+ Chức vụ: Giám đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 331550479, Do Công an Tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 17/01/2013;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thành Thọ, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.


2. Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng

- Tên công ty: Công ty TNHH Nhượng Quyền Toàn Thắng.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0948 333 132.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 048/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 27 tháng 07 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0321469527,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 15/06/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Nguyễn Phạm Văn Truyền;

+ Chức vụ: Giám đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 300860443, Do Công an Tỉnh Long An cấp ngày 01/10/2010;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 4, Xã Tân Tây, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An.

3. Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 22 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung 05 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Công ty TNHH Unicity Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 22 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung quy cách sản phẩm.

5. Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Kết Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 22 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 ngày 16/06/2015 (Bổ sung ngành nghề địa điểm kinh doanh);

+ Bổ sung 01 sản phẩm, thay đổi tên gọi điểm thưởng (CV) trogn danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Công ty Cổ phần Liên Kết Tri Thức

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 22 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi tên, loại mặt hàng của 14 sản phẩm theo Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mới.

7. Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 23 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung 50 mã sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

8. Công ty TNHH Tupperware Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 23 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung 24 mã sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp./.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp"Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo với Quý Sở về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời

- Tên công ty: Công ty TNHH Người Lái Xe Mặt Trời.

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1108A, Tầng 11, Tòa nhà Mê Linh Point, số 2 đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08 - 38233111.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 046/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 15 tháng 07 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 411023000377,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/10/2010;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 07 ngày 23/06/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Dương Thị Thanh Lệ;

+ Chức vụ: Tổng Giám đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 022021645, Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/10/2003;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 256/8/3/23 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Nhượng Quyền Thương Mại Thăng Long

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 15 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 25/05/2015: Thay đổi trụ sở chính: M2 -12, ô số 3 khu đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

+ Thay đổi giá 14 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 20 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Địa chỉ mới: Tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng;

+ Sửa đổi, bổ sung Quy tắc hoạt động;

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Cục Quản lý Cạnh tranh đề nghị Doanh nghiệp bán hàng đa cấp báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 đúng thời hạn

Căn cứ Điều 15 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ – CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý Cạnh tranh (Cục QLCT) đề nghị Quý Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp gửi báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp 6 tháng đầu năm 2015 về Cục QLCT bằng văn bản và dữ liệu điện tử. Nội dung báo cáo gửi về Cục QLCT bao gồm:


- Thông tin về doanh nghiệp: tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, điện thoại, fax, email; số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được cấp, sửa đổi, bổ sung; địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, tên và số điện thoại của người liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp: doanh thu bán hàng đa cấp, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia bán hàng đa cấp;

- Số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo với từng Sở Công Thương và được các Sở Công Thương xác nhận có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính 2014.

Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi báo cáo theo địa chỉ: Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh - Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 04.22205015, fax: 04.22205003, email: quepd@moit.gov.vn, trước ngày 15 tháng 07 năm 2015.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp.
Bài:" Cục Quản lý Cạnh tranh đề nghị Doanh nghiệp bán hàng đa cấp báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 đúng thời hạn" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo với Quý Sở về việc cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Amway Việt Nam:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 03 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung 04 hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp và chấm dứt kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 06 hàng hóa.

2. Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 03.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 26 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung 01 hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;

+ Thay đổi Chương trình trả thưởng.

3. Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 02 tháng 07 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung 12 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Network Hoàng Kim:

- Tên công ty: Công ty TNHH Network Hoàng Kim.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, Lô 1A Trung Yên 1, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 043-7639898 Fax: 043-2123225.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 045/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 08 tháng 06 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106746101,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/01/2015;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 04 ngày 03/06/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Minh;

+ Chức vụ: Giám Đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 171840682, Do Công an Tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 22/07/2013;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tinh Anh, Xã Văn Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa.

2. Công ty Cổ phần Nhượng Quyền Thương mại Quốc tế G10:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 08 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung 06 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty TNHH Một thành viên Herbalife Việt Nam:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 09 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Cập nhập thay đổi liên quan đến Giấy chứng nhận đầu tư: Lần thay đổi gần nhất: Chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 20/04/2015; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: số 26 đường Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Điều chỉnh địa chỉ của người đại diện theo pháp luật: 46/10 đường Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Bổ sung 02 hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Network Hoàng Kim:

- Tên công ty: Công ty TNHH Network Hoàng Kim.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, Lô 1A Trung Yên 1, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 043-7639898 Fax: 043-2123225.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 045/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 08 tháng 06 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106746101,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/01/2015;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 04 ngày 03/06/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Minh;

+ Chức vụ: Giám Đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 171840682, Do Công an Tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 22/07/2013;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tinh Anh, Xã Văn Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa.

2. Công ty Cổ phần Nhượng Quyền Thương mại Quốc tế G10:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 08 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Bổ sung 06 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty TNHH Một thành viên Herbalife Việt Nam:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 09 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Cập nhập thay đổi liên quan đến Giấy chứng nhận đầu tư: Lần thay đổi gần nhất: Chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 20/04/2015; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: số 26 đường Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Điều chỉnh địa chỉ của người đại diện theo pháp luật: 46/10 đường Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Bổ sung 02 hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 01 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng;

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Điều chỉnh giá bán các sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thương Mại Vi Na Linh:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 02 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Điều chỉnh giá bán các sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 02 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Quy tắc hoạt động;

+ Điều chỉnh giá, điểm thưởng và bổ sung sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bài:"Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo với Quý Sở về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nhượng Quyền Thương Mại Quốc Tế G10.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 N8A Khu đô thị mới Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04-32222335 Fax: 04-32222335.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 043/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 05 tháng 05 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106786513,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2015;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 01 ngày 14/04/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Bùi Anh Tuấn;

+ Chức vụ: Giám Đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 008077000009, Do Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh cấp ngày 15/12/2014;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Bài:"Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 28 tháng 05 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng;

+ Bổ sung 01 hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, bổ sung quy cách 01 hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp và điều chỉnh giá 05 hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 27 tháng 05 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng;

+ Sửa đổi, bổ sung Quy tắc hoạt động;

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo.

Bài:"Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty Cổ phần Everrichs:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Everrichs.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 148 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04-37481699.

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: 044/QLCT-GCN.

- Ngày cấp: 25 tháng 05 năm 2015.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106751084,

+ Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/01/2015;

+ Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 03 ngày 28/05/2015.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

+ Họ và tên: Nguyễn Thế Thanh Đoan;

+ Chức vụ: Tổng Giám Đốc;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

+ Chứng minh nhân dân số: 025731068, Do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2013;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 86 đường Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 29 tháng 05 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi tên 01 sản phẩm;

+ Bổ sung 03 sản phẩm mới tại Phụ lục III kèm theo;

+ Sửa đổi Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 ngày 26 tháng 03 năm 2015: Bổ sung 02 địa điểm kinh doanh.

Bài:"Thông báo về việc cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 01 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình trả thưởng;

+ Sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Điều chỉnh giá bán các sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thương Mại Vi Na Linh:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 02.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 02 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Điều chỉnh giá bán các sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam:

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 02 tháng 06 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Sửa đổi, bổ sung Quy tắc hoạt động;

+ Điều chỉnh giá, điểm thưởng và bổ sung sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bài:"Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Căn cứ vào Điều 32 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 và Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương (Cục QLCT) là đơn vị chịu trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.


Tính đến thời điểm ngày 05 tháng 05 năm 2015, Cục QLCT đã tiếp nhận 51 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó:

- Cấp 42 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân; Công ty TNHH Tam Sinh Yotofo Việt Nam, Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất – Thương mại Việt Nam, Công ty TNHH Unicity Việt Nam, Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại MLM Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, Công ty Cổ phần Liên kết Tri Thức, Công ty Cổ phần Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Sóng Đại Dương, Công ty TNHH Thương Mại Vision Việt Nam, Công ty TNHH Elken International Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam; Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam), Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Tuperware Việt Nam, Công ty TNHH Visi Việt Nam, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, Công ty Cổ phần Tân Ích Mỹ, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại dịch vụ Hoằng Đạt, Công ty TNHH Một Thành Viên Naturally Plus Việt Nam, Công ty TNHH BHIP, Công ty TNHH CNI Việt Nam, Công ty TNHH Một Thành Viên Liên Kết Triển Vọng, Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát, Công ty TNHH Morinda Việt Nam, Công ty TNHH Một Thành Viên CVI Link Việt Nam, Công ty TNHH Zija Quốc tế, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xuất nhập khẩu Vi Na Linh, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Trường Giang Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Bông Sen Vàng, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Con đường Việt, Công ty TNHH Vemma, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam;

- Yêu cầu sửa đổi bổ sung 01 hồ sơ: Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Nam;

- Trả 04 hồ sơ: Công ty TNHH Thương Mại Akuna Việt Nam, Công ty Cổ phần Quốc tế New Star, Công ty TNHH Synergy Việt Nam, Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Mỹ Lợi;

- Đang trong quá trình thẩm định 04 hồ sơ: Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu, Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10, Công ty TNHH Homeway Việt Nam, Công ty Cổ phần Everrichs.

Bài:"Hiện trạng tiếp nhận và xử lý Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn
+